Bert Verbeeck – architect

Bert legt als architect, vooral actief in de particuliere woningbouw, de focus op bio-ecologisch bouwen: bouwen en verbouwen met ecologische materialen en producten. Hij is sinds 2011 erkend door VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en wonen). VIBE is het kenniscentrum dat duurzaam en ecologisch bouwen stimuleert bij particulieren, bedrijven en overheden. Bert informeert particulieren over energiezuiniger wonen en ecologisch verbouwen. ‘Bij het bio-ecologisch bouwen en verbouwen streven we naar een integrale vorm van duurzaam bouwen. Door bewuste keuzes te maken minimaliseren we de schadelijke gevolgen van ons bouwen en wonen op het milieu (ecologie) en tegelijk streven we naar een gezond binnenklimaat voor de bewoners (biologie).’ ‘Wil je milieubewust en bio-ecologisch bouwen, dan is kiezen voor hout(skelet)bouw een ideale keuze: hout als bouwmateriaal beantwoordt aan alle bio-ecologische vereisten en leent zich bovendien uitstekend voor de combinatie met andere ecologische materialen: soepele isolatiematerialen van organische oorsprong, houtvezelplaten, leem, houten gevelbekleding.’

Bert Verbeeck – architect

Menu