PEFC is het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes en werd opgericht op initiatief van boseigenaars uit verschillende Europese landen. PEFC vaardigt regels uit, waarvan de naleving wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs. PEFC is een paraplu waaronder nationale keurmerken gebundeld worden. In sommige landen zijn de standaarden echter niet zo streng als in andere, vooral dan op het vlak van sociale criteria en de aanwezigheid van bedreigde diersoorten.

Meer info: https://www.pefc.be/nl/

Menu